Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

Varnienn
Reposted fromiminlove iminlove viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Na Krupówkach normalny był widok Witkacego w niecodziennym ubiorze. Pojawił się tam raz w piżamie zrobionej z papieru i był niepocieszony, kiedy Antoni Słonimski udał, że nic go nie zaskoczyło w stroju kolegi. A już do zupełnej rozpaczy doprowadził go brak reakcji znajomych, kiedy na podwieczorku <<U Trzaski>> (popularna miejscowa restauracja) pokazał się w piżamie łowickiej. Ktoś dowiedział się o jego pomyśle wcześniej i umówiono się, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Zresztą po Witkacym można się było wszystkiego spodziewać , nikogo nie dziwiło, jak nagi w łaźni śpiewał kobiecym głosem angielskie piosenki.
— Sławomir Koper, Życie Prywatne Elit Artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
Varnienn
3279 0285
Reposted fromworst-case worst-case viaNieWiem NieWiem
Varnienn
0403 3ebd 500
Wiadomości Literackie.
11.06.1939, nr 25
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaNieWiem NieWiem
Varnienn
9841 88dc 500
Reposted fromscorpix scorpix viaNieWiem NieWiem
Varnienn
3948 f644 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaNieWiem NieWiem
7732 0940
Reposted frommarch18 march18 viaNieWiem NieWiem
Varnienn
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaNieWiem NieWiem
Varnienn
4496 6873
Adrien Brody.
Reposted fromDoopamina Doopamina viaNieWiem NieWiem
Varnienn
9294 b514 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaNieWiem NieWiem
Varnienn
3639 e7d8
Reposted fromClary Clary viaNieWiem NieWiem
Varnienn
7184 f9cf
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNieWiem NieWiem
Varnienn
6749 cad7
Reposted fromWascon Wascon viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Błogosławione niech będą moje porażki! Zawdzięczam im wszystko, co wiem.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frompsychoo psychoo viaNieWiem NieWiem

February 11 2014

Varnienn
Reposted fromsherlock sherlock viaNieWiem NieWiem
Varnienn
4270 7875 500
Reposted fromheinzfromvienna heinzfromvienna viaNieWiem NieWiem

November 29 2013

Varnienn
4041 af59
Reposted fromuniesienia uniesienia
Varnienn
4045 4857
Reposted fromTLC2 TLC2
Varnienn
4094 7481
Reposted fromuniesienia uniesienia
Varnienn
4121 0c92 500
Reposted fromTLC2 TLC2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl