Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

Varnienn
4278 f731 500
Reposted fromM74Funky M74Funky
Varnienn
5064 3927
Reposted fromtokickthebucket tokickthebucket

July 24 2014

Varnienn
0583 38df
Reposted fromMrSatan MrSatan viaNieWiem NieWiem
Varnienn
1076 d592
Reposted fromdonu donu viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Z młodych gniewnych wyrastają starzy wkurwieni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtesvla tesvla viaNieWiem NieWiem
Varnienn
1468 75fa 500
Reposted fromzcas zcas viaNieWiem NieWiem
Varnienn
5911 16b0 500
jak nigdy Świetlicki mnie rozumie
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Reposted fromtwice twice viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Jęk przetoczył się przez polankę, smętny jak miesiąc z samych poniedziałków.
— Terry Pratchett ,,Wolni ciutludzie"
Varnienn
7437 a988 500
Reposted fromraksha raksha viaNieWiem NieWiem
Varnienn
5837 0ed4
Reposted fromnyaako nyaako viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Reposted fromiminlove iminlove viaNieWiem NieWiem
Varnienn
Na Krupówkach normalny był widok Witkacego w niecodziennym ubiorze. Pojawił się tam raz w piżamie zrobionej z papieru i był niepocieszony, kiedy Antoni Słonimski udał, że nic go nie zaskoczyło w stroju kolegi. A już do zupełnej rozpaczy doprowadził go brak reakcji znajomych, kiedy na podwieczorku <<U Trzaski>> (popularna miejscowa restauracja) pokazał się w piżamie łowickiej. Ktoś dowiedział się o jego pomyśle wcześniej i umówiono się, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Zresztą po Witkacym można się było wszystkiego spodziewać , nikogo nie dziwiło, jak nagi w łaźni śpiewał kobiecym głosem angielskie piosenki.
— Sławomir Koper, Życie Prywatne Elit Artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
Varnienn
3279 0285
Reposted fromworst-case worst-case viaNieWiem NieWiem
Varnienn
0403 3ebd 500
Wiadomości Literackie.
11.06.1939, nr 25
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaNieWiem NieWiem
Varnienn
9841 88dc 500
Reposted fromscorpix scorpix viaNieWiem NieWiem
Varnienn
3948 f644 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaNieWiem NieWiem
7732 0940
Reposted frommarch18 march18 viaNieWiem NieWiem
Varnienn
5032 31db
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaNieWiem NieWiem
Varnienn
4496 6873
Adrien Brody.
Reposted fromDoopamina Doopamina viaNieWiem NieWiem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl